U GO ZAN 有夠讚!精彩未來由你讚ZAN放!

2022/01/26 18:05

廠商: 摩特動力工業股份有限公司
發佈日期:2022.01.26

U GO ZAN 有夠讚!精彩未來由你讚ZAN放!

PGO 將於 2022/02/17 舉辦媒體發表會,推出全新機種-讚ZAN 125。 將主打智慧、科技、實用三大訴求,讓你讚ZAN在時代最前線,給你讚ZAN譽不絕的頂尖規格,為你的生活讚ZAN聲,敬請期待!

Youtube Link:PGO 讚ZAN 125 TEASER #即將上市 #敬請期待 #讚 #PGO新車預告 #ZAN #CBS #ABS #PGOSCOOTERS

PGO Zan

BackTop
合作夥伴
  • 新車市
  • PChome
  • LINE TODAY
  • ETtoday車雲
  • 商車王